Szanowni Państwo,

ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz długotrwała współpraca z podmiotami realizującymi tylko i wyłącznie zamówienia publiczne pozwoliły mi na zapoznanie się ze specyfiką tej skomplikowanej dziedziny prawa. Chętnie pomogę Państwu w procedurze przetargowej, na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a jeśli zajdzie taka potrzeba, w reprezentacji Państwa interesów przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, jak również przed sądami powszechnymi. Ponadto na Państwa życzenie będę uczestniczyła w negocjacjach z Zamawiającym, zdając sobie sprawę z tego, że polubowne załatwienie sprawy często stanowi najlepsze zabezpieczenie Państwa interesów.

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne