Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności jest niezbędne dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego Kancelaria zapewnia wsparcie w dochodzeniu wierzytelności zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prowadzenie mediacji na etapie przedsądowym pozwala w wielu przypadkach osiągnąć status bezspornego charakteru Państwa roszczeń, w znaczeniu prawnym. Istotne jest uzyskanie dokumentów, które pozwolą na wydanie na etapie postępowania sądowego nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Nakaz taki z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Tym samym wniesienie przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty pozwoli zabezpieczyć Państwa roszczenie i sprawi, że nieuczciwy kontrahent nie będzie miał interesu w przeciąganiu procesu.

Windykacja
Windykacja