Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również oferuje pełen zakres usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu:

Prawa cywilnego

prawa rzeczowego,
prawa spadkowego,
prawa rodzinnego,
prawa zobowiązań,
prawa handlowe

Prawa karnego

obrona w postępowaniu przygotowawczym, obrona przed sądami, ochrona praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

Prawa zamówień publicznych

zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, czy też przed stosownymi instytucjami na etapie realizacji zamówienia publicznego bądź po zakończeniu tego procesu

Prawa administracyjnego

spory z organami administracji publicznej, prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawa pracy

reprezentacja pracowników i pracodawców, pozasądowa i przed Sądem Pracy

Prawa ubezpieczeń społecznych

spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, reprezentacja przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych

Adwokat Marta Piotrowska