Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Wstępna wycena usługi może zostać przesłana Klientowi na jego życzenia również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

Honorarium
Honorarium